شهربیشاپور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کی از جاذبه های توریستی و باستانی کازرون می توان به شهر باستانی بیشاپور اشاره کرد که با تلاش سازمان میراث فرهنگی پس از قرن ها که چهره در نقاب خاک برکشیده بود از زیر خاک بیرون آمده و نشان از عظمت پادشاه مقتدر این سرزمین و پیشرفت هنر و معماری در دوران این پادشاه قدرتمند ایران زمین دارد

 

یکی از جاذبه های توریستی و باستانی کازرون می توان به شهر باستانی بیشاپور اشاره کرد که با تلاش سازمان میراث فرهنگی پس از قرن ها که چهره در نقاب خاک برکشیده بود از زیر خاک بیرون آمده و نشان از عظمت پادشاه مقتدر این سرزمین و پیشرفت هنر و معماری در دوران این پادشاه قدرتمند ایران زمین دارد که دارای دالانها ، محوطه اتش کده بازمنده برجها و عبادتگاه و سیستم گردش آب در کاخ شاهی با معماری خیره کننده ای و سنگ تراشهای بزرگ که بدون ملات به روی هم قرار داده شده و سالنی به مساحت بیش از 200 متر که سقف آن بدون ستون های میانی بنا شده نشان از پیشرفت علم و صنعت در ایران سرزمین مادریمان دارد.