ولوو باری FM460 جفت محور یورو ۵

مشخصات فنی ولوو باری FM460 جفت محور یورو ۵

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تناژ در کارت محصول ۲۶ تن می باشد