ایسوزو۸ تن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 


مدل:
NKR 77
فاصله محورها: ۲۴۶۰ mm
طول، عرض : ۴۶۱۰*۱۳۸۵
حجم موتور: ۲۹۹۹cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۲۰/۲۹۰۰
گیربکس: ۵ MT
سرعت: ۱۰۲
ترمز:
لاستیک: ۷٫۰۰-۱۶-۱۰PR
وزن ناخالص (KG): ۵۲۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۷۵ لیتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

isusu6-ton

 

مدل: NPR75K
فاصله محورها: ۳۸۱۵ mm
طول، عرض : ۶۶۳۵*۱۶۸۰
حجم موتور: ۵۱۹۳cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۵۰/۲۶۰۰
گیربکس: MYY-6S
سرعت: ۱۲۰
ترمز: ABS & EBD & ASR
لاستیک: ۲۱۵/۷۵/R17.5
وزن ناخالص (KG): ۶۰۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۰۰لیتر

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

6&8 ton 3

 

 

مدل: NPR75M
فاصله محورها: ۴۴۷۵ mm
طول، عرض : ۷۸۰۰*۱۶۸۰
حجم موتور: ۵۱۹۳cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۵۰/۲۶۰۰
گیربکس: MYY-6S
سرعت: ۱۲۰
ترمز: ABS & EBD & ASR
لاستیک: ۲۱۵/۷۵R17/5
وزن ناخالص (KG): ۸۴۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۰۰لیتر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Isuzu FVR PRO_With Background

 

 

 

مدل: FVR
فاصله محورها: ۴۶۵۰ mm
طول، عرض : ۱۶۸۰*۷۹۵۵
حجم موتور: ۷۷۹۰ cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۳۰۰/۲۴۰۰
گیربکس: zf9s1110
سرعت: ۸۵/۳
ترمز: بادی /مجهز بهABS /کاسه ای
لاستیک: ۲۹۵/۸۰R22.5
وزن خالص (KG): ۵۰۰۰
وزن KHخالص (KG): ۱۸۰۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۲۰۰ لیتر